POZVÁNKA NA XII. NÁRODNÍ VÝSTAVU DEN ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU

v rámci XII. národní výstavy - Den českého strakatého skotu, krerá se koná 11. září 2014 v Radešínské Svratce si Vás dovoloujeme pozvat do naší expozice firmy Jaromír SOCHOR.